Her er din guide til de nye poseregler - 2021

Et flertal i Folketinget har gjort det forbudt for forretninger at lange bæreposerne over disken uden at kræve betaling.

De nye regler træder i kraft d. 1. januar 2021 og betyder at skal der falde betaling for alle bæreposer i detailhandlen.

Det er en ændring af Miljøbeskyttelsesloven der indeholder et forbud mod gratis udlevering af poser samt et generelt forbud mod helt tynde plastposer.

Loven kommer i kølvandet på tredoblingen af emballageafgifterne på plast- og papirsposer der trådte i kraft 1. januar 2020. 

I modsætning til emballageafgiften som tilfalder staten, vil betalingen for poserne tilfalde butikkerne selv. 

Der er Miljøministeren der fastlægger reglerne, herunder reglerne for minimumsbetalingen per pose og det er besluttet at beløbet skal være minimum fire kroner pr. pose.

Der er visse undtagelser:

1) Forsendelsesposer til webshops og lign. er ikke omfattet af reglerne og kan fortsat      benyttes uden at opkræve betaling.

2) Biblioteker, messer og lignende vil kun være omfattet, såfremt der forekommer salg.

3) Papirsposer uden hank, som man blandt andet får hos bageren, er ikke omfattet af reglerne.

4) Engangsplastikposer med hank, der er tyndere end 30µ (der også kaldt knitreposer), bliver helt forbudt at udlevere. Det er den slags man normalt får en pizza i, eller som fiskemanden typisk bruger. 

5) Plastikposer tyndere end 15µ og uden hank, som man kender dem fra grøntafdelingen i supermarkedet, er undtaget for ikke at kompromittere hygiejnen omkring fødevarer. 

De mange webshops der benytter forsendelsesposer kan således fortsætte med dette, uden at skulle opkræve betaling for dette hos kunderne. 

Det vil ligeledes også fremover være tilladt at udlevere gratis poser på messer så længe det ikke er i forbindelse med et egentligt salg.  

De danske biblioteker kan også fortsat udlevere poser uden at være omfattet af de nye regler. 

Hvad står der helt konkret i den nye lov:

  • 51 a.Bæreposer med hank af andet materiale end plastik må ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse over 30 mikrometer må ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Bæreposer af plastik med og uden hank med en vægtykkelse under 30 mikrometer må ikke udleveres gratis eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bæreposer af plastik uden hank med en vægtkykkelse under 15 mikrometer er ikke omfattet forbuddet i stk. 3.

Stk. 5. Salgssteder*, der udelukkende sælger varer fritaget for afgift, jf. momsloven, er ikke omfattet af forbuddene i stk. 1 og 2.

  • 51 b.Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om bæreposer, herunder regler om minimumspriser, materialer og mærkning. 

Kilde: retsinformation.dk

*”Et salgssted anses for at være ethvert ikke-flytbart salgssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. fast udøver sin aktivitet, eller ethvert flytbart salgssted, hvor den erhvervsdrivende m.v. udøver sin aktivitet. I den henseende anses supermarkeder, magasiner, discountbutikker, specialbutikker, postordrefirmaer, webshops, kiosker og grønthandlere for at være omfattet af lovforslagets anvendelsesområde. Derudover anses også messestande, loppemarkeder, boder m.v. at være et salgssted, hvis der foregår salg fra de omtalte steder. Biblioteker, messer og lignende vil således alene være omfattet, såfremt der forekommer salg.”

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for sparring eller rådgivning omkring de nye regler. 

Copyright @ 2024 -Promotion Bag ApS - Ragnagade 7 - 2100 København Ø - Tlf.: [+45] 70 25 85 35 - E-mail: info@PromotionBag.dk
Få et tilbud på
Her er din guide til de nye poseregler

Udfyld venligst nedenstående: