Afgift på poser af plast og papir i 2023 og 2024: Her er alt du skal vide

Afgiften på plast- og papirsposer blev introduceret for første gang af Nyrup-regeringen i 1994. Nu er afgiften igen på alles læber, efter den nuværende regering har valgt at tredoble afgiftssatsen. Men hvordan udregnes afgiften, og hvilke slags poser er uden afgift og hvilke poser er der afgift på? Det kan du læse meget mere om her.

Idéen med emballageafgiften på plast og papirsposer fra et miljømæssigt perspektiv er, at reducere mængden af affald og motivere de danske borgere til at bruge mindre emballage og i særdeleshed mindske brugen af engangsemballage.

Afgiften på poser af papir og plast er vægtbaseret og har hidtil bestået af en plastafgift på 22 kr. pr. kg, mens afgiften på papirsposer var 10 kr. pr. kg.

Fra 1. januar 2020 er disse afgiftssatser blevet tredoblet. Regeringen har dog ikke valgt at favorisere de mere miljøvenlige typer af plast og papir. Samtlige materialer bliver ramt lige hårdt af den nye emballageafgift.

Det vil sige, at plastposer af bioplast eller genbrugsplast, som anses for at være bedre for miljøet, er pålagt den nøjagtig samme plastafgift som almindelig plast. FSC-certificeret papir, altså papir fra bæredygtigt skovbrug, vil også være afgiftsbelagt på samme vilkår som almindeligt papir.

Med den nye lov fra 1. januar 2020 er dette de gældende poseafgifter:

Plastposer: Kr. 66,00 pr. kilo
Papirsposer: Kr. 30,00 pr. kilo

Fra 2021 til udgangen af 2023 vil poseafgiften endnu en gang forhøjes til følgende satser:

Plastposer: Kr. 69,63 pr. kilo
Papirsposer: Kr. 31,65 pr. kilo

Fra 2024 vil poseafgiften være forhøjet til følgende satser:

Plastposer: Kr. 73,46 pr. kilo
Papirsposer: Kr. 33,39 pr. kilo

Hvilke poser er afgiftspligtige?

Afgiften omfatter plast- og papirsposer samt Non Woven bags med hank som har et rumindhold på mindst 5 liter.

Poser under 5 liter og poser uden hank er derfor ikke pålagt afgift. Poser der minder om net og tasker af meget kraftig plast eller lignende syntetisk materiale er ligeledes heller ikke omfattet af afgiften. Det kan fx være laminerede bags lavet i PP Woven eller R-PET.

På SKATs hjemmeside kan du læse meget mere om, hvordan det beregnes om en pose har et rumindhold på +5 liter, der gør, at posen er afgiftspligtig. Rumindholdet skal være mindst 5 liter op til hank.

Se SKATs eksempler på beregninger ved at klikke lige her.

Når vi taler om papirsposer, så skelner vi typisk imellem maskinlavede almindelige poser af papir og håndlavede eksklusive poser af papir. Den største størrelse vi kan lave eksklusive papirsposer i uden afgift er 22 cm i bredden x 25 cm i højden x 10 cm i dybden.

Disse mål svarer til, at posens rumindhold er lige under 5 liter op til hank.

Eksklusive papirsposer der er større end disse mål, vil være afgiftspligtige. Den største standardstørrelse vi kan lave, når det kommer til vores maskinlavede papirsposer uden afgift, måler 20 cm i bredden x 24 cm i højden x 8 cm i dybden.

Hvilke alternativer er der og hvilke poser er uden afgift?

Der er mange alternativer til plast- og papirsposer. De poser uden afgift, som er de mest oplagt alternativ er nedenstående:

Derudover skal det tilføjes at forsendelsesposer er uden afgift, så regeringens nye afgiftsændring vil fortsat ikke have en betydning for webshops, som benytter sig af forsendelsesposer.

Gratis bæreposer forbydes – 4 kroner for alle bæreposer i detail fra 2021

Udover ændringen papir- og plastafgiften, så har Folketinget vedtaget, at det per 1. januar 2021 bliver forbudt at uddele gratis poser i detailhandlen. Det er vedtaget, at detailvirksomheder skal opkræve minimum 4 kroner for en pose.

Det gælder alle slags poser – også de på nuværende tidspunkt afgiftsfrie poser såsom Muleposer og Laminerede Bags. Det gælder dog fortsat ikke for forsendelsesposer.

Det stiller krav til detailhandlen. Målet for mange detailbutikker vil derfor være, at få produceret de flotteste og mest genanvendelige poser. Folketingets tiltag vil formentlig betyde, at der vil være et øget fokus på genanvendelighed fra forbrugerens side. Det betyder også, at det er de flotte og praktiske poser og tasker der vil blive genbrugt, og de butikker der er i stand til at knække koden, de vil få de fleste eksponeringer af deres brand på gaden. Poser er fortsat én af de billigste reklameformer, hvor du har de billigste omkostninger per eksponering. En pose der bliver brugt igen og igen kan give flere tusinde eksponeringer af dit logo, slogan eller kampagne.

Derfor vil vores opfordring være at bruge ekstra tid på designet samt tænke grundigt over valget af materiale. Til dette er du altid velkommen til at inddrage os i processen og gøre brug af vores ekspertise – vi ved hvad der virker, og vi ved hvad forbrugerne foretrækker.

Messer og biblioteker ikke omfattet – må godt udlevere gratis bæreposer

Vi har rigtig mange kunder, som benytter sig af poser som promotion på messer og konferencer. Vi har ligeledes rigtig mange biblioteker som kunder.

Til jer er det vigtigt for os at orientere om, at udlevering af gratis bæreposer kun forbydes ved salgssteder. Salgssteder er defineret sådan her i lovforslaget:

”Det fremsatte lovforslag definerer begrebet salgssteder for varer eller produkter i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Det betyder, at biblioteker, messer og lignende vil alene være omfattet, såfremt der forekommer salg.”

Derfor er konklusionen, at biblioteker godt må udlevere gratis bæreposer. Virksomheder som udstiller på en messe, konference eller lignende, må også godt udlevere gratis poser, så længe der ikke er tale om et decideret salg.

Findes der plast- og papirsposer der er bæredygtige?

For nogle virksomheder, vil det stadig give ganske god mening at købe plast- og papirsposer. Fra et miljømæssigt perspektiv, findes der også både papir – og plastposer der fremstilles med omtanke.

FSC-certificerede papirsposer er fremstillet af papir, som kommer fra bæredygtigt skovbrug. Det betyder at papiret kommer fra skove som drives på en bæredygtig måde, hvor bestanddelen af træer holdes konstant. I praksis betyder det, at skoven skal nå at reproducere et nyt træ, for hvert træ der fældes.

Når det kommer til plastposer, så kan vi ligeledes lave dem i f.eks. genbrugsplast, som er en fremstillingsmetode der sparer på klodens værdifulde ressourcer.

Derudover produceres alle vores papir- og plastposer i Europa og med mulighed for anvendelse af 100% grøn energi i produktionen.

Copyright @ 2024 -Promotion Bag ApS - Ragnagade 7 - 2100 København Ø - Tlf.: [+45] 70 25 85 35 - E-mail: info@PromotionBag.dk
Få et tilbud på
Afgift på plast og papir

Udfyld venligst nedenstående: